Loading...

Studio68

Studio68 – Tuyển dụng

Studio68 tuyển dụng chuyên viên PR

Studio68 đang truy tìm Trưởng Phòng Kinh Doanh định hướng chiến lược cho mảng kinh doanh của Studio68, đồng thời lên kế hoạch tiếp cận và xây dựng mạng lưới khách hàng để đạt nhu cầu và mục tiêu thực tế của các dự án công ty đang triển khai.

Liên hệ: HR Executive – Ms. Thao (0934475750)

Tìm hiểu về Công ty Studio68: Về chúng tôi

Deadine nộp hồ sơ: Ngay khi có ứng viên phù hợp!

Vui lòng gửi CV/Portfolio của bạn đến địa chỉ email: job@norwester.ventures

(***Lưu ý: Không có Cover Letter = Loại hồ sơ)

Nếu CV của bạn phù hợp với những điều Studio68 đang tìm kiếm, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Studio68 tuyển dụng chuyên viên PR

Studio68 đang truy tìm Chuyên viên PR thực hiện các công tác phát triển kế hoạch, xây dựng quan hệ truyền thông,… nhằm mục đích khuếch trương hiệu quả hình ảnh thương hiệu sản phẩm Studio68 đến công chúng.

Liên hệ: HR Executive – Ms. Thao (0934475750)

Tìm hiểu về Công ty Studio68: Về chúng tôi

Deadine nộp hồ sơ: Ngay khi có ứng viên phù hợp!

Vui lòng gửi CV/Portfolio của bạn đến địa chỉ email: job@norwester.ventures

(***Lưu ý: Không có Cover Letter = Loại hồ sơ)

Nếu CV của bạn phù hợp với những điều Studio68 đang tìm kiếm, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Studio68 tuyển dụng ADMIN

Studio68 đang truy tìm ADMIN trực tiếp quản lý, trông giữ và phối hợp với nhân sự các bên bảo trì, bảo vệ… giải quyết tất cả những vấn đề về cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, văn thư trực thuộc Công ty S68/NOR/VAA/TNV

Liên hệ: HR Executive – Ms. Thao (0934475750)

Tìm hiểu về Công ty Studio68: Về chúng tôi

Vui lòng gửi CV/Portfolio của bạn đến địa chỉ email: job@norwester.ventures

(***Lưu ý: Không có Cover Letter = Loại hồ sơ )

Nếu CV của bạn phù hợp với những điều Studio68 đang tìm kiếm, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Studio68 tuyển dụng Trợ lý Tổng giám đốc

Studio68 đang truy tìm Trợ lý Tổng Giám đốc hỗ trợ tất cả công việc liên quan, sắp xếp công việc, lịch làm việc, lịch họp CEO trong công ty và các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Liên hệ: HR Executive – Ms. Thao (0934475750)

Tìm hiểu về Công ty Studio68: Về chúng tôi

Deadine nộp hồ sơ: Ngay khi có ứng viên phù hợp!

Vui lòng gửi CV/Portfolio của bạn đến địa chỉ email: job@norwester.ventures

(***Lưu ý: Không có Cover Letter = Loại hồ sơ)

Nếu CV của bạn phù hợp với những điều Studio68 đang tìm kiếm, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Studio68 tuyển dụng Trợ lý cá nhân cho Ngô Thanh Vân

Studio68 đang truy tìm Trợ lý cá nhân hỗ trợ “Đả nữ” Ngô Thanh Vân tất cả các công việc về cuộc sống cá nhân, chăm sóc sức khoẻ cho chị ấy.

Làm việc với Ngô Thanh Vân, bạn có sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Liên hệ: HR Executive – Ms. Thao (0934475750)

Tìm hiểu về Công ty Studio68: https://youtu.be/WHVB73bf9Xc

Deadine nộp hồ sơ: Ngay khi có ứng viên phù hợp!

Vui lòng gửi CV/Portfolio của bạn đến địa chỉ email: job@norwester.ventures

(***Lưu ý: Không có Cover Letter = Loại hồ sơ)

Nếu CV của bạn phù hợp với những điều Studio68 đang tìm kiếm, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!